Κυριακή, Σεπτέμβριος 25, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

586 Ανακοινωσεις
753 | 2020-04-20 07:16:35 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : 6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω|
833 | 2020-04-07 04:34:37 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : ΩΥΙ346ΜΤΛΗ-ΥΝΔ|
1310 | 2020-04-06 06:55:56 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
858 | 2020-04-01 14:59:11 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
810 | 2020-04-01 14:54:10 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 3425| ΑΔΑ : --|
812 | 2020-03-31 17:32:15 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 3393| ΑΔΑ : --|
824 | 2020-03-31 17:26:09 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
822 | 2020-03-31 17:19:09 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 3366| ΑΔΑ : --|
812 | 2020-03-30 11:04:07 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : ΡΟ5Η46ΜΤΛΗ-58Ψ|
745 | 2020-03-30 10:54:55 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : 6ΟΙΞ46ΜΤΛΗ-ΦΟ0|