Κυριακή, Φεβρουάριος 05, 2023
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Ταχ.Διευθ. Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή |ΤΚ 69133

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

637 Ανακοινωσεις
44 | 2022-09-28 10:50:13 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 11527| ΑΔΑ : ΨΠΜΙ46ΜΤΛΗ-ΙΘΚ|
67 | 2022-09-23 04:49:11 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 11245| ΑΔΑ : 62Υ746ΜΤΛΗ-ΘΤΜ|
65 | 2022-09-22 11:38:09 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
76 | 2022-09-21 08:08:01 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
76 | 2022-09-20 11:08:29 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
118 | 2022-09-19 09:13:36 | Κατηγορία : Μαθητεία | Αρ. Πρωτοκόλλου : 10939| ΑΔΑ : Ω8ΕΙ46ΜΤΛΗ-664|
30 | 2022-09-15 05:27:10 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 10693| ΑΔΑ : ΨΛΝΜ46ΜΤΛΗ-ΤΚΙ|
61 | 2022-09-15 05:22:50 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
36 | 2022-09-12 05:20:14 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
65 | 2022-09-09 08:26:15 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|