Τρίτη, Αύγουστος 09, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

554 Ανακοινωσεις
33 | 2022-05-16 09:02:12 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 6018| ΑΔΑ : 6Θ4Λ46ΜΤΛΗ-ΝΑΚ|
46 | 2022-05-12 10:48:09 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
39 | 2022-05-11 11:58:22 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5799| ΑΔΑ : --|
34 | 2022-05-11 08:20:48 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5744| ΑΔΑ : --|
57 | 2022-05-04 10:42:30 | Κατηγορία : Uncategorised | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5415| ΑΔΑ : --|
32 | 2022-05-04 06:09:02 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
84 | 2022-05-03 06:25:31 | Κατηγορία : Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5320| ΑΔΑ : ΨΞΣΥ46ΜΤΛΗ-Η60|
95 | 2022-04-30 19:05:40 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : ΨΞΣΥ46ΜΤΛΗ-Η60|
32 | 2022-04-29 07:06:24 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
51 | 2022-04-29 05:10:54 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|