Κυριακή, Μαϊος 28, 2023
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Ταχ.Διευθ. Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή |ΤΚ 69133

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

679 Ανακοινωσεις
720 | 2020-05-13 06:36:52 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4344| ΑΔΑ : ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ|
741 | 2020-05-13 05:48:44 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4362| ΑΔΑ : --|
741 | 2020-05-13 05:46:30 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4363| ΑΔΑ : --|
691 | 2020-05-13 05:31:34 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4371| ΑΔΑ : --|
750 | 2020-05-08 08:53:16 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4287| ΑΔΑ : --|
757 | 2020-05-08 08:07:47 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4283| ΑΔΑ : --|
713 | 2020-05-08 08:04:15 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4289| ΑΔΑ : --|
742 | 2020-05-08 08:01:22 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4300| ΑΔΑ : --|
729 | 2020-05-08 07:59:14 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4304| ΑΔΑ : --|
730 | 2020-05-07 10:46:31 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4259| ΑΔΑ : ΩΤΖ346ΜΤΛΗ-ΚΚΤ|