Τρίτη, Αύγουστος 09, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

554 Ανακοινωσεις
40 | 2022-04-26 11:09:04 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5155| ΑΔΑ : ΨΝΜ446ΜΤΛΗ-ΗΗΨ|
35 | 2022-04-26 07:18:01 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5138| ΑΔΑ : ΨΛΡΣ46ΜΤΛΗ-ΘΔΡ|
50 | 2022-04-20 17:25:42 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5105| ΑΔΑ : ΨΣ3Ω46ΜΤΛΗ-ΤΓΖ|
46 | 2022-04-20 11:12:19 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5104| ΑΔΑ : ΨΕΞΝ46ΜΤΛΗ-4ΓΡ|
42 | 2022-04-20 11:07:10 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 5059| ΑΔΑ : 6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ|
69 | 2022-04-14 06:17:01 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
51 | 2022-04-12 07:10:07 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4659| ΑΔΑ : 9Ο7Ω46ΜΤΛΗ-5ΑΣ|
61 | 2022-04-08 09:47:03 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4540| ΑΔΑ : 6ΩΟΣ46ΜΤΛΗ-ΛΔ3|
64 | 2022-04-05 08:52:10 | Κατηγορία : Uncategorised | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4264| ΑΔΑ : ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ|
52 | 2022-04-05 08:49:41 | Κατηγορία : Uncategorised | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4254| ΑΔΑ : 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ|