Δευτέρα, Αύγουστος 15, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

556 Ανακοινωσεις
73 | 2022-04-05 08:52:10 | Κατηγορία : Uncategorised | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4264| ΑΔΑ : ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ|
67 | 2022-04-05 08:49:41 | Κατηγορία : Uncategorised | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4254| ΑΔΑ : 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ|
47 | 2022-03-31 08:38:27 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4077| ΑΔΑ : 628Τ46ΜΤΛΗ-ΕΟΒ|
74 | 2022-03-23 07:20:27 | Κατηγορία : Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : 3701| ΑΔΑ : 6ΕΛ346ΜΤΛΗ-ΝΣΝ|
112 | 2022-03-21 08:31:06 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
121 | 2022-03-17 08:03:41 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΣΟΧ | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
268 | 2022-03-14 07:59:45 | Κατηγορία : Uncategorised | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
165 | 2022-03-04 07:47:41 | Κατηγορία : Uncategorised | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
367 | 2022-03-01 08:44:02 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : 1354| ΑΔΑ : 69ΗΚ46ΜΤΛΗ-Θ4Ψ|
102 | 2022-02-21 06:42:16 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : 2280| ΑΔΑ : 6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7|