Παρασκευή, Μάρτιος 31, 2023
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Ταχ.Διευθ. Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή |ΤΚ 69133

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

656 Ανακοινωσεις
63 | 2022-08-29 17:54:40 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
86 | 2022-08-29 17:53:45 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
166 | 2022-08-26 14:41:05 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
84 | 2022-08-26 10:02:32 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 9881| ΑΔΑ : ΨΗ1Β46ΜΤΛΗ-Ν44|
193 | 2022-08-24 07:52:39 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 9729| ΑΔΑ : --|
177 | 2022-08-19 10:01:04 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
101 | 2022-08-19 09:59:39 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
94 | 2022-08-19 09:55:05 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
166 | 2022-08-17 08:53:37 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 9589| ΑΔΑ : 6Λ9046ΜΤΛΗ-1Β2|
223 | 2022-08-16 07:06:28 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : 8930| ΑΔΑ : Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ|