Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο

2531083510

Ωράριο εργασίας

7:00 - 16:00

Email

pdeamthr@sch.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ND&SB.

Τις ημέρες 2 & 3 Νοεμβρίου 2023, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης συμμετείχε, στο Ιάσιο της Ρουμανίας, στην εναρκτήρια συνάντηση του Σχεδίου ERASMUS+ με τίτλο: “Η Νευροαπόκλιση και ο κίνδυνος του σχολικού εκφοβισμού - NB&SB“.

Συντονιστής του σχεδίου NB&SB είναι η Suntem Diferiți pentru Copii Diferiți  (Ρουμανία), με εταίρους τη Progetto Crescere Società Cooperativa Sociale (Ιταλία) και την Περιφερειακή  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας-Θράκης (Ελλάδα) και η διάρκεια του είναι από 1/11/2023 έως 31/10/2025.

Το σχέδιο ND&SB στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και ικανοτήτων των γονέων, τόσο νευρο-τυπικών όσο και νευρο-άτυπων παιδιών, σε θέματα πρόληψης εκφοβισμού και στην προώθηση ενός σχολικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς. Ειδικότερα, σκοπός του σχεδίου είναι η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των γονέων, η δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και η επιμόρφωση τους για αποσαφήνιση πτυχών του σχολικού εκφοβισμού, των επιπτώσεων του στην ευημερία των παιδιών και την πρόληψή του. Επιπλέον, το σχέδιο στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και προσωπικού του σχολείου, ενθαρρύνοντας ισχυρές συνεργασίες, την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των γονέων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες των παιδιών τους και στην ανάληψη καθοριστικού ρόλου στην πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού.

--
--
Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531083510
Email: pdeamthr@sch.gr