Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο

2531083510

Ωράριο εργασίας

7:00 - 16:00

Email

pdeamthr@sch.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Υποστήριξη Κ-ΣΗΔΕ (Ψηφιακές υπογραφές)

Tο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ) είναι ένα έργο το οποίο υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Το ΚΣΗΔΕ θα αποτελέσει την κεντρική υποδομή για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ όλων των φορέων του Δημοσίου με τη χρήση εγκεκριμένων ψηφιακών υπογραφών. Στην παρούσα φάση δικαιούνται έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού όλοι οι:

  • Μόνιμοι διευθυντές/ριες Δημοτικών σχολείων
  • Μόνιμοι Προϊστάμενοι/ες Νηπιαγωγείων
  • Διευθύντρια & Προϊστάμενοι Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531083510
Email: pdeamthr@sch.gr