Κυριακή, Σεπτέμβριος 25, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

586 Ανακοινωσεις
5 | 2022-09-23 04:49:11 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 11245| ΑΔΑ : 62Υ746ΜΤΛΗ-ΘΤΜ|
11 | 2022-09-22 11:38:09 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
17 | 2022-09-21 08:08:01 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
20 | 2022-09-20 11:08:29 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
57 | 2022-09-19 09:13:36 | Κατηγορία : Μαθητεία | Αρ. Πρωτοκόλλου : 10939| ΑΔΑ : Ω8ΕΙ46ΜΤΛΗ-664|
11 | 2022-09-15 05:27:10 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 10693| ΑΔΑ : ΨΛΝΜ46ΜΤΛΗ-ΤΚΙ|
27 | 2022-09-15 05:22:50 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
8 | 2022-09-12 05:20:14 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
41 | 2022-09-09 08:26:15 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
87 | 2022-09-07 11:58:21 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|