Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο

2531083510

Ωράριο εργασίας

7:00 - 16:00

Email

pdeamthr@sch.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

159 Αποτελέσματα
11 | 2024-03-01 13:40:55 | Κατηγορία : Εκπαιδευτικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|: Computer man
43 | 2024-02-27 09:44:34 | Κατηγορία : Εκπαιδευτικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|: Computer man
43 | 2024-02-26 14:20:01 | Κατηγορία : Εκπαιδευτικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|:
15 | 2024-02-26 06:33:41 | Κατηγορία : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 19513/Ε2| ΑΔΑ : Ψ0ΛΚ46ΝΚΠΔ-ΓΑΩ|:
10 | 2024-02-26 05:38:01 | Κατηγορία : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 1573| ΑΔΑ : --|:
16 | 2024-02-23 05:23:08 | Κατηγορία : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 19003/Η2| ΑΔΑ : 6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3|:
31 | 2024-02-20 07:51:19 | Κατηγορία : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 16781/Ε1| ΑΔΑ : 6ΙΙ746ΝΚΠΔ-0ΕΚ|:
57 | 2024-02-15 12:07:40 | Κατηγορία : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 30/ΔΕΠΠΣ| ΑΔΑ : ΨΚ9Η46ΝΚΠΔ-Υ5Η|:
27 | 2024-02-15 06:10:23 | Κατηγορία : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.251/ 15195 /A5| ΑΔΑ : 6ΓΑ546ΝΚΠΔ-83Ρ|:
36 | 2024-02-12 10:36:52 | Κατηγορία : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 14523/Ε2| ΑΔΑ : 6ΦΘΕ46ΝΚΠΔ-ΠΙΥ|:
188 | 2024-02-11 06:44:59 | Κατηγορία : Εκπαιδευτικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.8.2/1.2/1160| ΑΔΑ : ΨΣΗΛ46ΝΚΠΔ-ΝΞΑ|:
46 | 2024-02-01 05:50:40 | Κατηγορία : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ251/9825/Α5| ΑΔΑ : -|:
44 | 2024-01-30 05:32:34 | Κατηγορία : Δελτία Τύπου | Αρ. Πρωτοκόλλου : 8389/ΓΔ4| ΑΔΑ : --|:
37 | 2024-01-28 06:43:35 | Κατηγορία : Δελτία Τύπου | Αρ. Πρωτοκόλλου : 8743/ΓΔ4| ΑΔΑ : --|:
48 | 2024-01-26 09:37:43 | Κατηγορία : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.26/756| ΑΔΑ : --|:

Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις

15 | 2024-02-26 06:33:41 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 19513/Ε2| ΑΔΑ : Ψ0ΛΚ46ΝΚΠΔ-ΓΑΩ|
10 | 2024-02-26 05:38:01 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 1573| ΑΔΑ : --|
16 | 2024-02-23 05:23:08 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 19003/Η2| ΑΔΑ : 6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3|
31 | 2024-02-20 07:51:19 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 16781/Ε1| ΑΔΑ : 6ΙΙ746ΝΚΠΔ-0ΕΚ|
57 | 2024-02-15 12:07:40 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 30/ΔΕΠΠΣ| ΑΔΑ : ΨΚ9Η46ΝΚΠΔ-Υ5Η|

Διοικητικά Θέματα

196 | 2023-11-09 08:55:16 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : | ΑΔΑ : |
79 | 2023-11-08 13:37:27 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.15.1/11435Β| ΑΔΑ : ΨΟ7846ΝΚΠΔ-ΝΘΙ|
75 | 2023-11-08 13:34:03 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.15.1/11435Α| ΑΔΑ : 6Η4Δ46ΝΚΠΔ-Α71|
73 | 2023-10-20 09:35:16 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
59 | 2023-10-03 06:54:15 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531083510
Email: pdeamthr@sch.gr