Παρασκευή, Δεκέμβριος 09, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

622 Ανακοινωσεις
7 | 2022-12-08 15:23:57 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ|
13 | 2022-12-07 12:46:17 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
6 | 2022-12-06 13:43:22 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 14812Β| ΑΔΑ : 69Μ246ΜΤΛΗ-ΚΤΨ|
9 | 2022-12-06 13:39:21 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 6ΨΡ946ΜΤΛΗ-ΝΣ9| ΑΔΑ : 14812Α|
23 | 2022-12-05 11:15:53 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
5 | 2022-12-02 10:06:48 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
17 | 2022-12-02 06:48:37 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
18 | 2022-11-30 08:02:15 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 14812| ΑΔΑ : Ω8ΑΛ46ΜΤΛΗ-71Δ|
6 | 2022-11-30 05:48:48 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
11 | 2022-11-30 05:39:02 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|