Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο

2531083510

Ωράριο εργασίας

7:00 - 16:00

Email

pdeamthr@sch.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Αίτηση – Δήλωση υποψήφιου/ας (μαθητής/τρια ή απόφοιτος/η) για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2024
Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση για τα 5 Μουσικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. με την ειδική διαδικασία εισαγωγής ΓΕΛ 2024
Κατάλογος μουσικών οργάνων για το εξεταζόμενο μάθημα "Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία"
Πίνακας – πανελλαδικές εξετάσεις 2024 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανα ομάδα προσανατολισμού και επιστημονικό πεδίο
Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
λήψη αρχείων Φ26/12349

Φ26/12349
--
Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531083510
Email: pdeamthr@sch.gr