Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο

2531083510

Ωράριο εργασίας

7:00 - 16:00

Email

pdeamthr@sch.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Πρόσκληση/επαναπροκήρυξη για την κενή θέση Υποδιευθυντή/ντριας του 5ου Πειραματικού Γυμνασίου Κομοτηνής.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 έως την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00.
Λήψη αρχείου ΑΔΑ: 6ΥΛΔ46ΝΚΠΔ-0ΣΔ

141/Δ.Ε.Π.Π.Σ
6ΥΛΔ46ΝΚΠΔ-0ΣΔ
Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531083510
Email: pdeamthr@sch.gr