Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο

2531083510

Ωράριο εργασίας

7:00 - 16:00

Email

pdeamthr@sch.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Για Απόσπαση Στο Εξωτερικό Από Το Σχολικό Έτος 2024-2025 Και Από Το Ημερολογιακό ‘Ετος 2025 Νότιου Ημισφαίριου.
Λήψη Απόφασης ΑΔΑ: 6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3

19003/Η2
6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3
Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531083510
Email: pdeamthr@sch.gr