Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο

2531083510

Ωράριο εργασίας

7:00 - 16:00

Email

pdeamthr@sch.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Προσωπικό ΔΔΕ Δράμας

33 Υπάλληλοι
ΤμήμαΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνο-EmailΑρμοδιότητες
Τμήμα Ε' Εκπαιδευτικών ΘεμάτωνΚαραβασίλογλου Σάββας
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2521351231
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α. (Σχολικοί αγώνες γυμνασίων - λυκείων, έλεγχος ιδιωτικών γυμναστηρίων, Συντονισμός παρελάσεων)

Τμήμα Ε' Εκπαιδευτικών ΘεμάτωνΣυμεωνίδης Συμεών
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2521351231
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Σχολικοί Αγώνες Γυμνασίων - Λυκείων
Έλεγχος ιδιωτικών γυμναστηρίων
Συντονισμός παρελάσεων

Τμήμα Ε' Εκπαιδευτικών ΘεμάτωνΤσακπινίδου Σωτηρία
ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός
2521351231
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προβολή

Σχολικοί Αγώνες Γυμνασίων - Λυκείων
Έλεγχος ιδιωτικών γυμναστηρίων
Συντονισμός παρελάσεων

Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531083510
Email: pdeamthr@sch.gr