Κυριακή, Μαϊος 28, 2023
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Ταχ.Διευθ. Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή |ΤΚ 69133

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

679 Ανακοινωσεις
178 | 2022-07-27 06:26:14 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : 91767/Ε4 - 92137/Ε4| ΑΔΑ : 6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ - 67ΠΠ46ΜΤΛΗ-ΛΨ1|
110 | 2022-07-27 06:16:16 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 91715/Ε1 - 92086/Ε1| ΑΔΑ : 6ΣΒΝ46ΜΤΛΗ-Μ79/ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ|
221 | 2022-07-26 10:59:33 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
158 | 2022-07-26 08:05:26 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
161 | 2022-07-22 11:37:43 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : -| ΑΔΑ : -|
86 | 2022-07-22 11:04:48 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 8966| ΑΔΑ : ΨΥΟΣ46ΜΤΛΗ-Λ9Α|
235 | 2022-07-19 10:50:32 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
99 | 2022-07-12 12:04:26 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 8553| ΑΔΑ : 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ|
90 | 2022-07-11 11:08:47 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ|
76 | 2022-07-10 09:03:17 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|