Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τέρμα Σισμάνογλου, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο

2531083510

Ωράριο εργασίας

7:00 - 16:00

Email

pdeamthr@sch.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

×

Error

Oops! Search Type not found.. ; (

Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις

2 | 2023-11-29 12:53:38 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 141/Δ.Ε.Π.Π.Σ| ΑΔΑ : 6ΥΛΔ46ΝΚΠΔ-0ΣΔ|
3 | 2023-11-29 12:45:12 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
2 | 2023-11-29 12:29:39 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ26/12349| ΑΔΑ : --|
11 | 2023-11-21 06:35:58 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.251/132268/Α5| ΑΔΑ : --|
17 | 2023-10-24 05:25:40 | Category : Εγκύκλιοι-Προκηρύξεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 7740| ΑΔΑ : ΡΟΚΥ46ΝΚΠΔ-ΞΝΖ|

Διοικητικά Θέματα

98 | 2023-11-09 08:55:16 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : | ΑΔΑ : |
24 | 2023-11-08 13:37:27 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.15.1/11435Β| ΑΔΑ : ΨΟ7846ΝΚΠΔ-ΝΘΙ|
14 | 2023-11-08 13:34:03 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.15.1/11435Α| ΑΔΑ : 6Η4Δ46ΝΚΠΔ-Α71|
10 | 2023-10-20 09:35:16 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
7 | 2023-10-03 06:54:15 | Category : Διοικητικά Θέματα | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
Τέρμα Σισμάνογλου, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531083510
Email: pdeamthr@sch.gr