Τρίτη, Αύγουστος 09, 2022
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

554 Ανακοινωσεις
55 | 2022-08-08 17:43:21 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
77 | 2022-08-08 05:54:56 | Κατηγορία : Προσλήψεις ΣΟΧ | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
253 | 2022-08-01 11:42:26 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
100 | 2022-08-01 11:39:26 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
32 | 2022-08-01 07:09:30 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
56 | 2022-07-27 06:26:14 | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : 91767/Ε4 - 92137/Ε4| ΑΔΑ : 6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ - 67ΠΠ46ΜΤΛΗ-ΛΨ1|
51 | 2022-07-27 06:16:16 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 91715/Ε1 - 92086/Ε1| ΑΔΑ : 6ΣΒΝ46ΜΤΛΗ-Μ79/ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ|
145 | 2022-07-26 10:59:33 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
91 | 2022-07-26 08:05:26 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
89 | 2022-07-22 11:37:43 | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : -| ΑΔΑ : -|